Grupinė sesija

Grupinė psichoterapija – tai efektyvus ir greitesnis, nei individuali terapija, būdas spręsti psichoemocines problemas, gyvenimiškus ir santykiuose su kitais bei pačiu savimi kylančius sunkumus, neleidžiančius gerai jaustis. Gyvenime patiriami sunkumai atsikartoja grupės narių santykiuose, todėl dėl joje sukuriamų unikalių sąlygų keistis, terapinė grupė dar kartais vadinama gydančia bendryste.

Kaip tai nutinka?

Pirmiausia – kai bendraujant su grupės dalyviais suvokiu savo sunkumų pasireiškimą, galiu iš karto tyrinėti šį savo reagavimo ir elgesio būdą, aiškinantis, kur dar gyvenime aš aš tai patiriu, suvokti, kaip jis atsirado ir įsitvirtino manyje, kokią naudą iš to gaunu ir ką prarandu ir svarbiausia – atrasti, ko iš tikrųjų šioje situacijoje noriu.

Toliau – čia pat galiu mokytis pamatyti ir prisitaikyti daugiau ir labiau man tinkamų būdų reaguoti tokiose situacijose, gauti grupės dalyvių atgalinį ryšį ir įžvalgų apie jų patirtis tokiose situacijose.

Ir trečia – labai svarbu, kad čia pat, dabar, saugiai galiu išbandyti naujus būdus reaguoti ir pasitikrinti, kaip jaučiuosi, pasielgęs kitaip. Naujų patirčių įsisąmoninimas tampa galimybe naujus elgesio modelius po truputį pernešti į gyvenimą už grupės ribų.

Grupėje bus 8-12 dalyvių ir psichoterapeutas, tad santykyje su jais, išryškės skirtingos jūsų asmenybės dalys, pamatysite ir stipriąsias jūsų puses, ir silpnąsias, gausite pilnesnį paveikslą iš įvairių jūsų gyvenimo aspektų.

Kas dar svarbu?

Terapinėje grupėje laikomasi pagrindinių principų, kurių dėka sukuriama saugi ir palaikanti atmosfera. Kokie gi tie principai? Tai konfidencialumo, nevertinimo ir nekritikavimo, palaikymo, savo įžvalgų, jausmų ir išgyvenimų išsakymo, atvirumo. Šioje erdvėje galima saugiai būti, atpažinti savo problemas, mokytis priimti save ir išgirsti kitus, būti geranoriškesniu sau ir kitiems, išbandyti naujus elgesio modelius, kitaip kurti santykius, atviriau reikšti savo jausmus, išsakyti savo nuomonę, apginti savo ribas, auginti savivertę ir pasitikėjimą savimi. Šiame gydančios bendrystės kelyje su jumis bus psichoterapeutė, padedanti grupei ir asmeniškai kiekvienam dalyviui. Užsiėmimuose remsimės Geštalto terapija, Mindfulness, dėmesingu įsisąmoninimu grįsta Kognityvine elgesio terapija bei vaidmenų ir rašymo terapija.

Grupės psichoterapeutas?

Grupės psichoterapeutė Danguolė Krupovnickienė, sertifikuota geštalto terapeutė (Rygos ir Vilniaus Geštalto institutai, Europos Geštalto psichoterapijos asociacija), sertifikuota Mindfulness, dėmesingu įsisąmoninimu, grįsto Streso valdymo ir Kognityvinės elgesio terapijos mokytoja instruktorė (Neuromedicinos institutas), mokymų lektorė.

Kas gali dalyvauti?

Grupėje gali dalyvauti asmenys nuo 20 metų, norintys pamatyti savo pasikartojančius elgesio modelius ir atrasti motyvaciją keistis, išdrįsti elgtis, būti kitaip, nei iki šiol, ieškoti naujų problemų sprendimo būdų ir čia pat juos išbandyti, išsiugdyti ar susigrąžinti pojūtį, kad aš iš tikrųjų galiu valdyti ir kurti savo gyvenimą, remtis savimi, savo poreikiais, o santykiuose vis dažniau būti „savo pusėje“, susitvarkant su kasdienio gyvenimo iššūkiais.