Biblioterapija

Rekomenduojama literatūra biblioterapijai

David Bruns. Geros nuotaikos vadovas

Pauls Stallard. Teisingai mąstyk ir gerai jauskis

Dennis Greeenberger Christine Padesky. Nuotaika paklūsta protui.

Eugenijus Laurinaitis, Raimundas Milašiūnas.  Psichoterapija: knyga profesionalams ir smalsiesiems

Raymond J. Corsini , Danny Wedding. Šiuolaikinė psichoterapija

Jeffrey E. Young, Janet S. Krasko. Ištrūk iš spąstų  

Ronald D. Siegel. Sąmoningumo ugdymas. Mindfulness. 

Raimundas Milašiūnas. Psichoanalizė. Intersubjektyvusis požiūris

Psichiatrija. Vadovėlis. Vaistų žinios. 2003 

TLK-10. Psichikos ir elgesio sutrikimai

Melanie Fennell. Įveikite menką savigarbą (Overcoming low self-esteem)

Holly Hazlet – Stevens. Moterys, kurios nerimauja per stipriai

Jonathan Haidt. Laimės hipotezė, Metodika

Christophe Andre. Netobuli, laisvi ir laimingi

Ch. Andre. Ramybė. 25 pasakojimai apie vidinę pusiausvyrą 

Susan Nolen-Hoeksema. Moterys, kurios galvoja per daug, Vaga